Henryk Lasko

lasko@gmail.com

www.lasko.webd.pl/tik

 

 

Zobacz moje adnotacje dotyczące zaliczenia zadań dydaktycznych

Rozwiązania zadań przesyłaj na bieżąco jednak nie później niż na jeden dzień przed kolejnymi zajęciami

 

 

Kurs „Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno - komunikacyjne”

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

Dla kogo:

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcą stosować technologię informacyjną (w tym technologie mobilne) na swoich lekcjach. W czasie szkolenia zostaną zaprezentowane i wykorzystane najnowsze trendy nauczania oraz nowoczesne sposoby wykorzystania TIK.

Wymagania wstępne:

Nauczyciele powinni posiadać poniższe umiejętności posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem w ramach samokształcenia: 

korzystanie z podstawowych aplikacji,

zapisywanie i odczytywanie wyników swojej pracy,

porządkowanie zbiorów na dysku,

modyfikowanie podstawowych ustawień systemu,

 przeglądanie stron www ,

 łączenie informacji pochodzących z różnych aplikacji,

podstawowa obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego.

Cele:

Zapoznanie nauczycieli z najnowszymi trendami w edukacji wspartej wykorzystywaniem TIK.

Przygotowywanie nauczycieli do stosowania nowego podejścia pedagogicznego i korzystania z przykładowych narzędzi technologii informacyjnej (w tym mobilnej) w czasie prowadzonych przez siebie zajęć.

Zachęcenie nauczycieli do stosowania nowych rozwiązań technologii ( w tym mobilnej) poprzez przedstawienie możliwości i korzyści edukacyjnych.

 

Metody

Wykład, warsztaty, prezentacja, pokaz, dyskusja, praca indywidualna słuchacza

Materiały

Przed szkoleniem uczestnicy otrzymują:
• program szkolenia,
W czasie szkolenia uczestnicy otrzymują:
• krótkie opisy omawianych na szkoleniu aplikacji w postaci opracowanego przez Ośrodek skryptu,
Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:
• materiały opracowane na szkoleniu w formie elektronicznej lub pisemnej,
• wskazówki dotyczące doskonalenia opanowanych w czasie szkolenia umiejętności,
• informator o innych szkoleniach prowadzonych przez Ośrodek.

 

 

Ewaluacja

Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusję ze słuchaczami, w tym także z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji online.
W trakcie trwania szkolenia będą oceniane postępy uczestników.
Rozmowy z uczestnikami przeprowadzane podczas sesji stacjonarnych oraz przy komunikacji drogą internetową będą wpływały na dobór ćwiczeń.
Przewidywana jest również ankieta dla oceny całego szkolenia, która będzie wypełniana przez słuchaczy po jego zakończeniu.

 

 

Współczesna technologia daje ogromne możliwości wykorzystania urządzeń mobilnych typu smartfony i tablety. Byłoby bardzo wskazane, aby były możliwości posiadania przez każdego uczestnika  szkolenia, smartfonu lub tabletu, czyli urządzenia pracującego pod kontrolą Androida. (pozostałe systemy operacyjne mają mniejszy udział na rynku i tu zalecana jest praca indywidualna użytkownika). Mamy okazję do praktycznego zastosowania polityki BYOD (Bring your own device – przynieś do szkoły swoje własne urządzenie mobilne – np. notebook, telefon komórkowy, tablet)

 

 

Zadanie 1.

Dokonać poprawek w systemie Windows 10, tak aby działał sprawniej

Pokaz filmu według którego można dokonać pewnych poprawek w systemie

  https://youtu.be/9xDwPQODErc

 

Zadanie 2.

Założyć konto na serwerach Google. Z uwagi na charakter szkolenia założenie takiego konta jest absolutnie konieczne i nie jest istotne czy jakieś konto pocztowe uczestnik posiada czy nie. Nazwa konta powinna zawierać trzy litery nazwiska. Jeśli ktoś zakłada konto po raz pierwszy, dobrze jest zapoznać się ze szczegółowa instrukcją

 https://youtu.be/Jrl2HuqXJ0Q

Na moje konto lasko7@gmail.com wysłać informacje o założeniu konta i jeden obrazek (CC0 Creative Commons)

 

Zadanie 3.

Kursanci tworzą własne listy kontaktów w wybrany przez siebie sposób. Najlepiej wysyłając sobie wzajemnie e-maile.

PRACA GRUPOWA NA PLATFORMIE GOOGLE

Zadania od  4  do 12  mają na celu zapoznanie z pracą grupową na dysku Google.

Podczas realizacji większości zadań, spośród  uczestników należy wybrać lidera, który pełni rolę zarządzającego projektem.

 

 

Zadanie 4.

rysowanie.jpg

Przy pomocy dostępnych narzędzi wykonać projekt ROBOCIKA tak, aby każdy uczestnik był odpowiedzialny za jeden jego element. Jeśli jest 8 osób to: 1. nogi, 2. tułów 3. ręce, 4. głowa, 5. twarz 6. kolory ubrania 7. uszy, stopy i dłonie. Zadaniem lidera jest koordynacja działań tak aby powstał kompletny projekt.

W założeniu w etapie pierwszym projekt jest realizowany za pomocą prostego painta, przesyłając sobie plik z kolejno dorysowanymi elementami.

Wykonanie wzorowe ma polegać na pracy grupowej za pośrednictwem GoogleDocs.

Po wykonaniu zadania uczestnicy powinni zrozumieć zasady pracy grupowej, jej dobre (i złe?)strony.

Przed realizacją kolejnych zadań obowiązkowo każdy uczestnik zakłada swojego bloga

Zadanie 5.

blog.jpg

Założyć własnego bloga na platformie Google i wysłać do mnie i wszystkich uczestników list z informacją o adresie bloga.

 

 

Zadanie 6.

Opublikować rysunek wykonany w zadaniu 4, na swoim blogu

publikuj obrazek w internecie.jpg
Zadanie 7.

dokument google.jpg

Dokument Google

Przykładowe zadania powiązane z treściami szkolenia:

Opracować dokument grupowy opisujący zasady neetykiety. Grupa powoła lidera, opracują strategię działania tak, aby każdy uczestnik odpowiadał za część dokumentu.

Po wykonaniu zadania, opublikować dokument na swoim blogu.

W trakcie wykonania tego zadania, realizujemy temat związany z pojęciem neetykiety.

 

 

Zadanie 8.

Arkusz kalkulacyjny Google.

google arkusz.jpg

Zrealizować podobny do przedstawionego na rysunku arkusz, udostępnić tak aby pozostali kursanci mogli go uzupełnić.

Po ukończeniu pracy udostępnić arkusz na swoim blogu

Przykład:

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T_x6k4MSTLuHaZR-y2d5v9WjalgykmZJ1q8jNvrgBHs/edit?usp=sharing

 

Zadanie 9.

https://docs.google.com/presentation/d/1YeU5ABCGaXMtTWjrLRm99VACZOuCbli3vI9SkWKsR4k/edit?usp=sharing

Na dysku Google wykonać prezentację pod tytułem “Prawo autorskie”.

W trakcie wykonania tego zadania, realizujemy temat związany z prawami autorskimi.

 

Zadanie 10.

Zadanie indywidualne. Utworzyć notatkę o dowolnej treści np. w KEEP i udostępnić

Przykład:

https://drive.google.com/file/d/0BycAB1YT0MYHQWVSVDRxaDBTcTg/view?usp=sharing

 

 

Zadanie 11.

Zadanie indywidualne. Utworzyć ankietę do zbierania dowolnych informacji. Ankieta musi zawierać 5 pytań.

Przykład:

https://goo.gl/forms/ndl2C2ETZrrJGszG2

Ankietę należy udostępnić na swoim blogu.

 

Zadanie 12.

Google Keep umożliwia tworzenie, edytowanie i udostępnianie notatek.

 https://keep.google.com

Uwaga!!! Praca ze smartfonami i laptopami jednocześnie.

Zainstalować na smartfonach aplikację Keep. Zapisywać notatki zamiennie na PC i na Smartfonach i obserwować jak pokazują się na różnych  urządzeniach.

 

 

Zadanie 13.

Wirtualna klasa w google. Temat ten należy podjąć z uwagi na to że możemy spróbować pracy z dziećmi poniżej 13 roku życia. Portale społecznościowe wprowadziły limity wiekowe.jest możliwość obejścia tego problemu poprzez założenie w serwisie google specjalnego konta dla szkoły. W ramach tego konta możemy samodzielnie zakładać konta użytkowników. Aby spełnić wymagania prawne będziemy prosili rodziców o zgodę na taki sposób pracy z dziećmi poniżej 13 roku życia. Użytkownicy których konta powstały w ten sposób mają wiele standardowych możliwości, między innymi tworzenia blogów i publikowania postów.

Materiał o usłudze classroom

 https://youtu.be/GIN-EtPa0lw

Informacje o usłudze Classroom

  https://support.google.com/edu/classroom/answer/6025224?hl=pl&authuser=0

 

Jak pracować z CLASSROOM - przewodnik

 https://docs.google.com/document/d/1jiSOnAG5lPR0AuRSOsNSU_YoHQixIAsZ75eC_xsQgpA/edit#heading=h.l37p17k8ngpo

Grupę kursantów traktujemy jako klasę.

Ćwiczenie to powtórzyć tyle razy ilu jest członków grupy, za każdym razem zmieniając lidera (nauczyciela). Przećwiczyć:

a -  tworzenie nowych zajęć, ( to jakby zakładanie klasy, zwrócić uwagę na komunikat o przystąpieniu szkoły do projektu G Suite dla Szkół i Uczelni)

b - zaproszenie do zajęć innych użytkowników (przydatne są kontakty)

c - potwierdzanie zaproszenia przez “uczniów”

d - tworzenie nowych tematów

e - tworzenie pytań, zadań, ogłoszeń w ramach konkretnego tematu.

f - reakcje “uczniów” wynikające z realizacji postawionych przez nauczyciela zadań.

g - zadania nauczyciela związane z aktywnością uczniów.

“Zjawisko”  Facebook’a budziło, budzi, i będzie budzić masę mieszanych uczuć, od negacji do uwielbienia. czy to kontrowersyjne “miejsce” w Internecie może być przydatne do pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole?

 

Artykuły do przeczytania:

 Jak efektywnie korzystać z Facebooka

http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/1894-jak-efektywnie-korzystac-z-facebooka-w-szkole

 Profil szkoły na Facebooku, zagadnienia prawne.

https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna-przepisy-ogolne/profil-szkoly-na-facebooku-4511.html

  Przykład wykorzystania profilu Facebooka

https://www.facebook.com/Practice-and-Learn-English-language-via-skype-155896777759593/

 

Zadanie 14.

Praca indywidualna.

Założyć konto na Facebooku, chyba że ktoś już ma takie konto. Jeśli ktoś nie chce używać konta osobistego, to niech założy nowe, ale o takiej nazwie jakiej będzie używał w dalszej części szkolenia (pierwsze trzy litery nazwiska a pozostałe dowolne.

Po założeniu profilu informację o tym fakcie zamieścić na swoim blogu.

 

 

Zadanie 15.

Praca indywidualna.

Każdy kursant zamieszcza na swojej osi czasu na Facebooku informację o swoim blogu i wstawia link do bloga.

 

 

Zadanie 16.

Każdy uczestnik szkolenia zakłada grupę zamkniętą na  swoim profilu Facebook  i zaprasza znajomych.

W tym zadaniu trener wyjaśnia zawiłości dotyczące: grup ich zakładania i usuwania, zamieszczania postów, komentarzy, korespondencji prv. dołączania do postów plików różnego rodzaju. Należy przećwiczyć te umiejętności tak aby nie bali się użytkowania tego medium w przyszłości na własnych zajęciach.

W ramach szkolenia jest zapisane wykorzystanie do pracy z uczniami portali edukacyjnych. Znakomitą wyższością portali nad aplikacjami uruchamianymi na komputerach w szkole, jest ich absolutna dostępność z każdego zakątka świata, o każdym czasie, w zasadzie bez ograniczeń sprzętowych. W tej części kursu należy zapoznać kursantów z ideą takich portali. Podane zostaną przykładowe portale, prowadzący mogą przedstawić własne propozycje.

Poniżej podaję dwa przykłady portali oferujących narzędzia do nauki programowania.

 

Portal code.org

 http://code.org

Na witrynie Code.ohttp://code.orgrg znajdziesz naprawdę dużo przykładów i lekcji programowania To doskonały sposób na twórczą zabawę z dziećmi, które dzięki kolorowym blokom możesz oderwać od gier i nauczyć się wraz z nimi ich tworzenia. Najbogatsze zestawy łamigłówek i zadań zawierają 20-godzinne kursy, przeznaczone dla uczniów w różnych grupach wiekowych. Początkowe lekcje z Kursu 1 są przeznaczone dla uczniów, którzy jeszcze nie potrafią czytać. Kursy zawierają zadania dla różnych zagadnień informatycznych, dostosowane do wieku uczniów.


Zadanie 17.

A - założyć konto nauczyciela. Do założenia konta wykorzystać już utworzone konto google.

codeorg logowanie.jpg

B - Założyć nową klasę, tu nazwano SEKCJA.

nowa sekcja code org.jpg
C - w nowej sekcji utwórz konta uczniów

zakładaanioe konta code org.jpg

D - wyloguj nauczyciela, zaloguj się na ucznia

code org logowanie.jpg

Omóię: zakładanie konta nauczyciela, zakładanie nowej sekcji, dodawanie uczniów pojedynczo i wielu jednocześnie (tu wykorzystać można na przykład  listę uczniów z dziennika elektronicznego), wydruk karteczek z informacjami do logowania, wpis w pasku adresu, logowanie ucznia, pracę jako uczeń, przeglądanie postępów ucznia i swoich sekcji (klas) z poziomu nauczyciela.
Zadanie 18.

Portal edukacyjny khanacademy - strona główna

  https://pl.khanacademy.org

Info o tym portalu na kanale youtube

   https://www.youtube.com/user/KhanAcademyPolski

Informacje na Wikipedii

   https://pl.wikipedia.org/wiki/Khan_Academy

Edukacja dla przyszłości, fundacja opiekująca się polską edycją akademii

  http://www.edukacjaprzyszlosci.pl

Omówić: Szybki start

khan przewodnik naucz.jpg

Przewodnik jak zakładać konta uczniowskie

 

https://pl.khanacademy.org/resources/k-12-teachers-1/getting-started-on-khan-academy/a/how-to-create-a-teacher-account-and-set-up-classes

 

 

 

khan przewodnik.jpg

a - zakładanie konta nauczyciela,

b - zakładanie nowej klasy,

c - dodawanie uczniów pojedynczo i wielu jednocześnie,

d - wydruk karteczek z informacjami do logowania,

e - Wydruk kartek ze zgodami na udział dziecka w projekcie khanacademy,

f - logowanie ucznia,

g - pracę jako uczeń,

h -  przeglądanie postępów ucznia i swoich klas z poziomu nauczyciela,

g - zadawanie zadań do wykonania dla klas.

Przykładowe zasoby dydaktyczne:

khan academy przedmioty.jpg

Programowanie scratch.

WAŻNE.  W TYM ZADANIU  NAUKA PROGRAMOWANIA NIE JEST CELEM. W tym zadaniu chcemy pokazać jedno z narzędzi nauki programowania, oraz sposoby prezentacji swojej pracy w Internecie, na blogu i facebooku. W gestii szkolonych jest dalsze rozwijanie własnych umiejętności w oparciu o zaprezentowane materiały. Tutaj prezentujemy możliwości, zasady pracy, sposoby publikacji tworzonych produktów.

  Portal scratch’a      http://scratch.mit.edu

Kopalnia materiałów dydaktycznych do programowania nie tylko w scratchu

  http://wiki.mistrzowiekodowania.pl/index.php?title=Strona_główna

Karty do nauki programowania w scratchu, do wydrukowania i wycięcia, dwustronne.

   https://drive.google.com/file/d/0BycAB1YT0MYHTy0tVEdKWlFFVkE/view?usp=sharing

 

Zadanie 19.

Prowadzący pisze post na grupie facebooka następującej treści:

“Założyć konto na portalu scratch.mit.edu

A - Wykonać jedno zadanie z kart ćwiczeń

B - Udostępnić to ćwiczenie

C - udostępnić to ćwiczenie na swoim profilu facebooka

D - udostępnić to ćwiczenie na swoim blogu

E - w komentarzach do tego posta proszę umieścić informację o wykonaniu zadania oraz bezpośredni odnośnik do programu”

 

udostępnianie scratch.jpg

Jak umieścić link na blogu w systemie blogspot.com

W trakcie pisania lub edycji wpisu, należy wybrać widok HTML (wskazany strzałką) i tylko w takim widoku można wkleić kod pobrany (skopiowany)  ze strony scratch’a

wklejanie do bloga.jpg


Zadanie 20.

Nowe podejście do zagadnienia prezentacji. PREZI

   https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezi

Krótka instrukcja

   https://youtu.be/DZziuu1hDI4

Przygotować zestaw materiałów i źródeł do wykonania prezentacji na temat “architektura i działanie sieci komputerowych”

Przebieg zajęć:

a - założyć konto na portalu Prezi

b - wykonać prezentację według zadanego tematu.

c - udostępnić informację o prezentacji na blogu, facebooku, classroomie (można to uczynić poprzez hiperłącze, ale lepiej i ciekawiej za pomocą wklejenia kodu ramki <iframe>, podobnie jak w scratchu).

d - zapisać wykonaną prezentację na twardym dysku, tak by można było oglądać bez dostępu do internetu.

 

 

Zadanie 21.

Android na PC

Instalacja emulatora Androida..

Zdarzyć się może że mimo szerokiej dostępności, trudno będzie zebrać grupę ze smartfonami w ręku u każdego dziecka. Dobrym rozwiązaniem może być emulator Androida.

     Artykuł o emulatorach.

https://androidbeztajemnic.com/2015/11/15/top-6-najlepszy-emulatorow-systemu-android-na-komputer-pc/

Może być to dowolny emulator, ja wybrałem BlueStacks

BlueStacks App Player to emulator środowiska systemu operacyjnego Android, dzięki któremu uzyskamy możliwość uruchamiania programów przeznaczonych dla smartfonów i tabletów pracujących pod kontrolą systemu Google Android. Aplikacja posiada również możliwość uruchamiania gier. BlueStacks App Player pozwala pobierać oprogramowanie z trzech sklepów (1Mobil, GetJar i Amazon App Store), a także instalować programy z pojedynczych plików o rozszerzeniu apk. Program BlueStacks App Player przydaje się zwłaszcza w sytuacji kiedy jesteśmy zainteresowani daną aplikacją mobilną, a nie chcemy od razu instalować jej na swoim smartfonie lub tablecie.

 

     http://www.bluestacks.com/#gref

Instalacja zwykle przebiega bez problemów. Konfiguracja dokładnie tak samo jak tabletu.

Przygotować płyty, pendrive z instalką, pokierować instalacją na laptopach, oraz konfiguracją do pracy w internecie.

tablet.jpg

 

 

Zadanie 22.

Praca własna.

Każdy uczestnik wyszuka na portalu GooglePlay dwie aplikacje które mogą mieć zastosowanie w dydaktyce nauczanego przedmiotu i zainstaluje te aplikacje na swoim Androidzie.

 

 

Zadanie 23.

Zadanie 23 to praca indywidualna na własnym sprzęcie

4.4. Mobilne laboratorium: pomiary i rejestracja [1]

Współczesne smartfony i tablety są wyposażone w specyficzne peryferia, dzięki którym znakomicie sprawdzają się jako podręczne przyrządy pomiarowo-rejestracyjne.
Typowy zestaw peryferiów (interfejsów) nowoczesnego smartfonu jest zaskakująco bogaty: aparat fotograficzny, kamera wideo, mikrofon, głośnik, bluetooth, GPS, kompas, akcelerometr, ekran dotykowy, WiFi. Po zainstalowaniu łatwo dostępnych aplikacji, które korzystają z wymienionych interfejsów (nierzadko w bardzo pomysłowy sposób), otrzymamy profesjonalne, mobilne laboratorium badawcze. Niektóre wielkości można mierzyć z dużą precyzją (np. przyspieszenie i jego składowe), inne tylko jako orientacyjne wielkości względne (np. pomiar jasności). Jeszcze inne wielkości są otrzymywane dzięki pomysłowemu zestawieniu cech kilku czujników jednocześnie (np. pomiar wysokości odległych obiektów przy zastosowaniu metody triangulacji). W zastosowaniach edukacyjnych łączne możliwości pomiarowo-rejestracyjne przekraczają te, na które moglibyśmy liczyć w dobrym laboratorium szkolnym.

Oto (niepełna) lista możliwości pomiarowych (obejmująca możliwości standardowo wyposażonego urządzenia uzupełnionego o ogólnodostępne oprogramowanie, bez zewnętrznych interfejsów pomiarowych):

jasność,

natężenie dźwięku,

przyspieszenie (w rozbiciu na przestrzenne, składowe, kartezjańskie),

przyspieszenie ziemskie,

wysokość nad poziomem morza,

położenie geograficzne (współrzędne długości i szerokości geograficznej),

tętno (metodą stetoskopu oraz metodą fotoelektryczną),

długość (za pomocą wykrywania i pomiaru przesuwania lub toczenia całego smartfonu lub tabletu),

odległość (echosondą),

wysokość odległych obiektów (zautomatyzowaną triangulacją),

siła sygnału WiFi,

obecność metalu,

pole magnetyczne,

kierunek geograficzny,

przepustowość i opóźnienie łącza sieciowego

Zadanie dla kursantów:

Wyszukać w internecie aplikację która wykorzystuje wyposażenie smartfona/tabletu i może posłużyć do badania jakiegoś zjawiska. Zainstalować ją na swoim sprzęcie i zademonstrować działanie wszystkim kursantom.

 

Zadanie 24.

Bezpieczeństwo sieci i urządzeń komputerowych.

Istnieje wiele materiałów omawiających zagadnienie zagrożeń i bezpieczeństwa  sieci i urządzeń, na omówienie tych tematów można przeznaczyć wiele godzin szkolenie. Aby ujednolicić źródła wiedzy i ograniczyć temat do niezbędnych informacji proponuję portal

 https://ebezpieczni.org/

Uważam, że te zagadnienia kursanci powinni  przyswoić sobie w ramach samokształcenia. Jeśli nie chciałoby się komuś czytać to proponuję serię filmów na youtube “bezpieczni w sieci”, przypominam fakt późniejszego testu na zaliczenie kursu.

 Bezpieczni w sieci

https://www.youtube.com/watch?v=0vmolAc0r2Q&list=PLi-klQAS0MpgZkPQCW25AbUjDQF7nAO3i

Obszerne sprawozdanie umieścić na swoim blogu

 

 

Zadanie 25.

Kod QR. wszystko o kodach jest pod tym adresem:

     http://www.qr-online.pl/index.php

Przemyśleć zastosowania kodu QR

Przykład: litwo ojczyzno moja.png

Przykłady umieścić na swoim blogu

 

Zadanie 26.

ePortfolio.

E-portfolio, zwane w Polsce także elektroniczną teczką, to coś więcej niż kolekcja wytworów danej osoby lub jej rozszerzone CV. To przede wszystkim metoda kształcenia, która pozwala oceniać dotychczasowe osiągnięcia oraz planować, a następnie realizować dalszy rozwój (edukacyjny, zawodowy, osobisty). Dlatego też warto przedstawić nauczycielom tą ciekawą formę edukacji.

 

http://www.eportfolio.eu/wiki/index.php/Wdro%C5%BCenie_e-portfolio._Przewodnik_dla_nauczyciela

Omówić treści zawarte na portalu wiki, założyć konta na portalu tiki-toki i wykonać plan realizacji dnia poprzedniego.

  https://www.tiki-toki.com

 

 

Zadanie 27.

WebQuest (w wolnym tłumaczeniu "Poszukiwania w Sieci"), jest zorientowanym na uczniowskie badania formatem zajęć edukacyjnych, w którym wyjściowym źródłem informacji jest Internet.

Praktyczny opis metody WebQuest

  http://www.enauczanie.com/metodyka/webquest

Każdy kursant wybiera sobie temat zadania i narzędzie jakim będzie się posługiwał.

 

Zadanie 28.

Ostatnie zadanie jest jakby podsumowaniem kursu. Sprawdzanie stanu wiedzy zwykle robi się za pomocą prac pisemnych, testów itp. Ciekawą formą sprawdzania wiedzy i jednocześnie współzawodnictwa jest propozycja portalu www.kahoot.it

    Kahoot umożliwia (bezpłatnie, po zarejestrowaniu się) tworzenie quizów i ankiet, na które uczniowie mogą odpowiadać na dowolnym urządzeniu mającym przeglądarkę internetową. Uczniowie nie muszą zakładać kont, wystarczy wejść na stronę kahoot.it i wpisać udostępniony przez nauczyciela pin.

Quizy tworzymy za pomocą prostego narzędzia "przeciągnij i upuść” (przy użyciu dowolnego urządzenia). Mogą one zawierać wbudowane obrazy i wideo.

Uczniowie (liczba "graczy" jest nieograniczona)  odpowiadają na pytania w czasie rzeczywistym poprzez łatwy w obsłudze interfejs, za pomocą dowolnego urządzenia. Możemy wprowadzić limit czasu na odpowiedź, dla każdego pytania (od 5 sekund do 2 minut).

Za prawidłowe odpowiedzi i utrzymanie się w limicie czasu mogą być przyznawane punkty. Wynik wyświetlany jest wtedy na ekranie głównym (nauczyciela).

Instrukcja tworzenia quizu      https://youtu.be/RBs340oUf2w

Przećwiczyć:

zakładanie konta w serwisie

tworzenie quizu

udostępnianie quizu

przeprowadzenie quizu

podsumowanie wyników quizu.

Kursanci mogą zrobić quizy, na tematy które były realizowane na kursie, każdy uczestnik na inny temat. Nie potrzeba układania dużej ilości pytań. Wystarczy po 10 pytań konkursowych.


Zadanie 29

Kopalnia możliwych rozwiązań informatycznych

  http://www.edukator.pl/

Podaj wybrane przykłady przewidziane do swoich zajęć z dziećmi

Wyniki zamieszczaj na blogu i facebooku.

Opracuj scenariusz do swoich zajęć i zamieść go na swoim blogu i stronie internetowej

Skuteczne sposoby przygotowania konspektu do zajęć

http://www.lasko.webd.pl/reflex/licencjat.htm

nowe tendencje w przygotowaniu scenariusza zajęć

 

 

Zadanie 30

Opracuj i udostępnij album Twoich fotografii (klasa szkolna, wycieczki itp.)

Przykład albumów: https://get.google.com/albumarchive/109488014165199387185?source=pwa

 

 

Zadanie 31

Umieść swój film na You Tube

Przykłady:: https://www.youtube.com/watch?v=GWefplPVPlY&list=UUsY0tUGvfzCkREq3Etf2IOQ&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=Pn_7bw9fv5U&list=UUsY0tUGvfzCkREq3Etf2IOQ&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=MmID3V1HaBM&list=UUsY0tUGvfzCkREq3Etf2IOQ&index=5

 

 

 

Zadanie 32

Opracuj formularz i zbieraj dane ankietowe

 

Zadanie 33

Na smartfonie Android albo na jego emulatorze zainstaluj program CHESS for Android i prześlij przykładową rozgrywkę oraz umieść ją na blogu

W przypadku trudności, może być dowolny program szachowy na PC

 

Zadanie 34

Założyć na Facebooku stronę o charakterze edukacyjnym:

Moje strony na Facebooku:

https://www.facebook.com/PrzemyskaBibliotekaPubliczna/

 

https://www.facebook.com/ZPAMiG.Rzeszow/

 

https://www.facebook.com/Henryk.Lasko.Art.Gallery/

 

https://www.facebook.com/Bibliotekoznawstwo-i-informacja-naukowa-986176758064123/

 

 

Interesujące materiały dydaktyczne .

 Wszystko zależy od nauczyciela http://www.edunews.pl/system-edukacji/szkoly/3798-wszystko-zalezy-od-nauczyciela

    W poszukiwaniu nowych modeli kształcenia   http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/wywiady/749-w-poszukiwaniu-nowych-modeli-ksztalcenia

 Dzieci sieci – inne mózgi, nowe koncepcje edukacyjne

http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/2038-dzieci-sieci-inne-mozgi-nowe-koncepcje-edukacyjne

    Jak uczyć pokolenie cyfrowych tubylców? (1)

http://www.edunews.pl/system-edukacji/szkoly/1905-jak-uczyc-pokolenie-cyfrowych-tubylcow-1

  Jak uczyć pokolenie cyfrowych tubylców? (2)

http://www.edunews.pl/system-edukacji/szkoly/1906-jak-uczyc-pokolenie-cyfrowych-tubylcow-2

  Konektywizm, czyli rewolucja w uczeniu się?

http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/1077-konektywizm-czyli-rewolucja-w-uczeniu-sie

  Jak się uczyć konektywnie, czyli inaczej?

http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/1098-jak-sie-uczyc-konektywnie-czyli-inaczej

 Jak się uczyć konektywnie, czyli lepiej?

http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/1108-jak-sie-uczyc-konektywnie-czyli-lepiej

 

W nowoczesnej pedagogice stosuje się kilka różnych modeli cyklu refleksji. Najprostszym z nich jest model Bortona. Oparty na nim trzyetapowy cykl refleksji w niektórych krajach stanowi żelazną pozycję w planie każdej aktywności edukacyjnej od pojedynczych zajęć pierwszego etapu edukacyjnego. Na wyższych etapach edukacyjnych używa się tam często bardziej zaawansowanych modeli, lecz w polskich warunkach zwykle trzeba zaczynać od podstaw.

tabelka refleksji.jpg

Jaka może być w realizacji powyższego modelu rola urządzeń mobilnych? Otóż nawet w najprostszym edytorze tekstowym można zapisywać tego rodzaju krótkie notatki-refleksje (lub - wersja specjalna dla miłośników amerykańskich filmów detektywistycznych - nagrywać je za pomocą sprzętowego lub programowego dyktafonu). Notatkę można zrobić błyskawicznie (programów do robienia notatek na urządzenia mobilne jest dziesiątki, np. Evernote). Może być krótka, lecz powinna być autentyczna, własna, dokonywana na podstawie faktycznych uczuć i doświadczeń. Najbliższe spotkanie z nauczycielem może być za szereg dni, ale komórka lub smartfon prawdopodobnie jest pod ręką. SMS często powstaje na podstawie takiej właśnie odruchowej refleksji. Między innymi stąd bierze się popularność serwisów mikroblogowych - jak Twitter lub polski Blip.  Na takiej podstawie można budować konstrukcje bardziej głębokie. Ważne, aby uczniów przyzwyczaić do pewnego prostego schematu budowania refleksji i może do tego służyć tabelka, formularz, notatnik z trzema punktami do wypełniania. Przykładowy wygląd formularza pokazano na rysunku.WZÓR W FORMACIE WORD

 https://drive.google.com/file/d/0BycAB1YT0MYHZmxpeDFwVjFQbVE/view?usp=sharing

 

Przygotowałem dla każdego uczestnika ok 10 karteczek z wydrukowanym tekstem według wzoru j.w.

 

Obowiązkiem szkolonych będzie uzupełnianie karteczek własnymi refleksjami, przed, w trakcie i po wykonaniu zadania. Warunkiem koniecznym pozytywnego zakończenia szkolenia będzie przedstawienie kompletu “refleksji”. W trakcie kolejnych spotkań zapiski na karteczkach będą zastąpione wersją elektroniczną.

 

 

 

Literatura pogłębiająca wiedzę nauczyciela:

 

• MOBILNA EDUKACJA  M-learning, czyli (r)ewolucja w nauczaniu
http://www.edunews.pl/images/pdf/Mobilna_edukacja_nauczyciel_2011.pdf


• MOBILNA EDUKACJA  M-learning, czyli (r)ewolucja w uczeniu się
http://www.edunews.pl/images/pdf/Mobilna_edukacja_uczen_2011.pdf


• Marcin Polak, Luka edukacyjna i aplikacje mobilne
http://www.edunews.pl/nowoczesna-edukacja/ict-w-edukacji/1701-luka-edukacyjna-i-aplikacje-mobilne


• Katarzyna Kudlek, Czy polska szkoła może być smart?
http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/projekty-edukacyjne/1683-czy-polska-szkola-moze-byc-smart


• Tablet, smartfon i e-book w szkole
https://sites.google.com/a/enauczanie.com/nowoczesne/mobilne


• Agnieszka Bilska, Inwazja tajemniczych kwadracików
http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/2152-inwazja-tajemniczych-kwadracikow


• Piort Peszko, Nowy Evernote. Jeszcze lepsze narzędzie edukacyjne
http://2edu.pl/2012/11/nowy-evernote-jeszcze-lepsze-narzedzie-edukacyjne.html